Tumblelog by Soup.io
 • solovely
 • niekoniecznieomnie
 • deesire
 • wolalabym
 • unni
 • sidestory
 • niskowo
 • rollinsonowa
 • loveto
 • szklanyksiezyc
 • pamparejra
 • myname
 • violette-endivien
 • Milcatopy
 • pseudoartystycznie
 • lexi
 • nattaly
 • jeauvlaur
 • kasiula
 • bizarrerie
 • ashina666
 • Americanlover
 • ShameOnMe
 • rayla
 • nightmarealive
 • mems
 • noe
 • agi2805
 • halyscircus
 • czarnylistopad
 • pelagiagrace
 • mefir
 • Northwolf
 • ohsunbeam
 • spysoftware
 • mayrose
 • creure
 • Patiszon
 • LeMightyMustache
 • betasowka
 • masterofpuppets
 • malsaine
 • novocaine
 • whizzkid
 • chopinfeldziarz
 • controlhp
 • Tammy
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8097 6fcc 420
mineło 20 lat
Reposted frommysoul mysoul viaToyJoy ToyJoy
9409 e692 420
Reposted fromFlau Flau viakrolfasolek krolfasolek
7817 f7df 420
Reposted fromMnemoSyn MnemoSyn viavronk vronk
Reposted byamkejteglerion-justforfunsydkinspirationseternaljourneyjasminnieteijakoolarntoniewszystkoztarsentymentalnaztarDevaicetea123InsomniaNervosamyrlaEineFragevonStilinteressiert-mich-netPoranny
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę.
— Lisa Schroeder - Falling For You
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaunknown6 unknown6
3672 e34d 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaunknown6 unknown6
4532 9be0
Gałczyński
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaunknown6 unknown6
6577 9b00 420
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viagabrynia gabrynia
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaelentarie elentarie
Reposted fromFlau Flau viaelentarie elentarie

My tweets

Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaolakocie olakocie
1203 68f1
Reposted fromrav rav viatgs tgs
3431 88bb 420
Reposted fromsokoke sokoke viagabrynia gabrynia
nie rzuca się kobiet,
bo płaczą
w rogu wszechświata zwinięte

- H. Poświatowska
4798 1866 420
Jarosław Borszewicz
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viatereseek tereseek
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viatereseek tereseek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl