Tumblelog by Soup.io
 • solovely
 • niekoniecznieomnie
 • deesire
 • wolalabym
 • unni
 • sidestory
 • niskowo
 • rollinsonowa
 • loveto
 • szklanyksiezyc
 • pamparejra
 • myname
 • violette-endivien
 • Milcatopy
 • pseudoartystycznie
 • lexi
 • nattaly
 • jeauvlaur
 • kasiula
 • bizarrerie
 • ashina666
 • Americanlover
 • ShameOnMe
 • rayla
 • nightmarealive
 • mems
 • noe
 • agi2805
 • halyscircus
 • czarnylistopad
 • pelagiagrace
 • mefir
 • Northwolf
 • ohsunbeam
 • spysoftware
 • mayrose
 • creure
 • Patiszon
 • LeMightyMustache
 • betasowka
 • masterofpuppets
 • malsaine
 • novocaine
 • whizzkid
 • chopinfeldziarz
 • Tammy
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaM-M M-M
Największe miłości, to te których nigdy nie było.
— Ochocki
Reposted fromxcvbz xcvbz viaM-M M-M
Prawdziwa przyjaźń nie musi się opierać na słuchaniu tej samej muzyki czy lubieniu tych samych ubrań. To, co wspólnie przeżywamy, jest ważniejsze.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
- Co umacnia charakter człowieka? - Myślę, że poniesione w życiu porażki. Straty. Każdy zniesiony ból. Łzy i pot. Upadki. Miejsce poza podium. Powtarzający się schemat. Sądzę, że umacnia nas to, o co musieliśmy walczyć aż do krwi. Coś, co zabrało nam dużo czasu i siły. Coś, co powodowało, że po drodze traciliśmy całą motywację, która przyprowadziła nas tutaj na początku. Coś, co pozwoliło nam upaść zbyt wiele razy, do tego stopnia, że nie potrafiliśmy wstać. Coś, co popychało nas w dół i żadna siła nie była w stanie nas wyciągnąć. Umacnia nas chwila, w której ta cała brudna walka okazuje się być wartościowa i pokazuje nam, że miała sens, że nie była wcale taka niepotrzebna. Czasami musimy kilka razy upaść, poleżeć, zastanowić się, a w końcu wstać i pójść po swoje, tym razem silniejsi.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
5293 c472 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrajes1993 krajes1993
7943 79bc 420
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viakrajes1993 krajes1993
2492 a617 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakrajes1993 krajes1993
8179 fbce 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
8175 d74d 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
1412 5676 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrajes1993 krajes1993
5605 e4b1 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrajes1993 krajes1993
8232 62e2
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viakrajes1993 krajes1993
2586 c4dd 420
Reposted fromhalpert halpert viakrajes1993 krajes1993
8784 7194 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viakatalama katalama
5494 4334 420
Reposted fromjestemzero jestemzero viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
6342 829b 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl