Tumblelog by Soup.io
 • solovely
 • niekoniecznieomnie
 • deesire
 • wolalabym
 • unni
 • sidestory
 • niskowo
 • rollinsonowa
 • loveto
 • szklanyksiezyc
 • pamparejra
 • myname
 • violette-endivien
 • Milcatopy
 • pseudoartystycznie
 • lexi
 • nattaly
 • jeauvlaur
 • kasiula
 • bizarrerie
 • ashina666
 • Americanlover
 • ShameOnMe
 • rayla
 • nightmarealive
 • mems
 • noe
 • agi2805
 • halyscircus
 • czarnylistopad
 • pelagiagrace
 • mefir
 • Northwolf
 • ohsunbeam
 • spysoftware
 • mayrose
 • creure
 • Patiszon
 • LeMightyMustache
 • betasowka
 • masterofpuppets
 • malsaine
 • novocaine
 • whizzkid
 • chopinfeldziarz
 • controlhp
 • Tammy
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5809 ef13 420
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viaLusia Lusia
2932 5bd9 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaLusia Lusia
6111 dd63 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaLusia Lusia
1433 bf6f 420
Reposted fromnyaako nyaako viawithfrenchperfume withfrenchperfume
Reposted frombluuu bluuu
Przypominam sobie jak lubiłem się Ciebie domyślać
— pezet
Reposted fromnoicoztego noicoztego viapouler pouler
Wszystko jest w porządku. 
 Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Reposted fromchocoway chocoway viapouler pouler
6590 3b72 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viapouler pouler
2159 48f7 420
Reposted fromrainles rainles viairmelin irmelin
2624 04b3
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viakoskoss koskoss
7103 d528 420
prophecy (we=people)?
Reposted fromsiegmunda siegmunda viano-longer-kore no-longer-kore
"Czasem o wiele bardziej wzrusza nas powtórne odkrycie miłości niż znalezienie nowej."
— David Foenkinos
4231 5149 420
Reposted fromnyaako nyaako viaapatyczna apatyczna
4805 e4b7 420
Reposted frombenscho benscho viaBBart BBart
7232 d67c 420
she will be loved
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viadivi divi
5300 9c14 420
Reposted fromtfu tfu viaapatyczna apatyczna
0041 ac3b 420

papapu-u:

Cheers!(Meow)

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaapatyczna apatyczna
Uświadamiam sobie, że przed "później" jest "teraz", którym należy się zająć.
— Gayle Forman - Wróć, jeśli pamiętasz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl